Skibslauget

Skibslauget Mjølner

       Paketten Mjølner   af  Rudkøbing


                         

Skibslauget

Skibslaugets formål er at eje sejlskibet "Mjølner" af Rudkøbing

og at bevare, vedligeholde og sejle med "Mjølner" som et kulturhistorisk minde om småskibsfartens tidligere betydning for transport af gods og passagerer.


Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år samt virksomheder og institutioner, som vil bidrage til opfyldelse af skibslaugets formål.

Formand    Jørgen Rasmussen  20162048

Næstformand  Jørgen Skaarup  51315857

Kasserer   Svend Christensen   21407570

Sekretær Lone Nielsen             24829962

Medlem Niels Poulsen              61918872