Kalender

Skibslauget Mjølner

       Paketten Mjølner   af  Rudkøbing


                         


MJØLNER KALENDER 2020

Søndag den 21. juni     sejltur for medlemmer, ud i det blå

Lørdag den 25. juli       sejltur for medlemmer, ud i det blå

Søndag den 2. august  sejles til sejlmager i Marstal

Lørdag/søndag 8.- 9. august    sejltur for medlemmer Langeland Rundt

Tirsdag den 25. august  sejltur for medlemmer sønder ud og Lindelse Nor

Onsdag den 16. september sejltur for medlemmer sønder ud og til Ærøskøbing

     

Torsdag den 17. september  Ordinær Generalforsamling kl. 19 i Borgerhuset

                                                                                                                      Rudkøbing

Lørdag den 10. oktober    Kapsejlads fra Svendborg  AFLYST

Tirsdag den 13. oktober   Sejltur til Marstal


Tirsdag den 20. oktober   Ekstraordinær Generalforsamling kl. 19 i Pakhuset

                                                                                 Søndre Mole, Rudkøbing Havn

Tirsdag den 27. oktober   Skibet afrigges