Kalender

MJØLNER KALENDER 2022

Lørdag  den 17. september 2022 kl. 11 - 13


                   Jubilæums-reception 

         i Pakhuset ved Mjølners kajplads

                      Rudkøbing havn       


Sejlplan


24.april   sejlads til bedding i Bagenkop afg. kl. 15/                                                                               skipper Leif Nielsen

29. april  sejlads til Rudkøbing / skipper David Jørgensen

 

20. maj   standerhejsning

27.-28. maj  børne-/børnebørnetur med overnatning i Lindelse Nor

                                                             skipper David Jørgensen

3.-6. juni  Træskibssammenslutningens Pinsetræf i Korsør /                                                                               skipper Hans Toft

12. juni   tur til Ristinge / skipper David Jørgensen

17. juni   sponsortur / skipper David Jørgensen

21. juni   sponsortur / skipper David Jørgensen

25. juni   destination ikke fastlagt /skipper Thomas Bretton-                                                                                           Meyer

26. juni   destination ikke fastlagt /skipper Thomas Bretton-                                                                                          Meyer

 

30. juli    destination ikke fastlagt /skipper Ole Nielsen

31. juli    destination ikke fastlagt /skipper Ole Nielsen

 

13. august  destination ikke fastlagt /skipper Torben Tranberg

14. august  destination ikke fastlagt /skipper Torben Tranberg

26.-28. august  tur til Fejø / skipper David Jørgensen

 

17. september   Mjølners 100 års jubilæumsfest

24. september   destination ikke fastlagt /skipper David Jørgensen

25. september   destination ikke fastlagt /skipper David Jørgensen


14. oktober  kapsejlads til Troense / skipperThomas Bretton-Meyer

15. oktober       sejlads fra Troense til Svendborg og æblesalg ved                                                                            Træskibsbroen   derefter sejles Mjølner til Ring-Andersens Skibsværft for                                                                                        dæksarbejde