Kalender

MJØLNER KALENDER 2023

              Generalforsamling


                   torsdag den 23. marts kl. 19

                                                           

                       på Ørstedskolen i Rudkøbing

            


 Arbejdsplan


         3.april  afrigning af vinteroverdækning med frokost

         4.april  montering af løbende rig

11.-13. april  montering af rundholter

                    afmontering og maling af nederste skanseklædning                      og genmontering                                                                        afrensning og maling af udluftningsrør (svanehalse) 17.-28. april  beddingsophold i Bagenkop

                    skibstømrer udskifter noget af stråkølen                                      vandlinjen skrabes og specialbehandles                                        skroget males

             


Sejlplan


16.april   sejlads til bedding i Bagenkop 

28. april  sejlads til Rudkøbing