Mjølner

Dobbeltklik her for

           

                 Mjølners kajplads ved Pakhuset

                                  Rudkøbing havndin egen


 

Mjølner blev bygget som paketbåd i 1922 hos skibsbygmester J. Ring-Andersen i Svendborg til skipper Mikkelsen i Ristinge.

Mjølner tilhørte den dengang nye generation af fartøjer - motorsejlerne – paketterne som i tiden efter 1. verdenskrig erobrede fragtmarkedet, og de rene sejlskibe forsvandt. Mjølner var fra starten stærkt nedrigget , da motoren stod for den primære fremdrift. Sejlene blev brugt, når der var vind eller som støttesejl for at spare på det dyre brændstof.

I årene 1922 – 29 sejlede Mjølner to gange om ugen i rutefart mellem Ristinge, Rudkøbing og Svendborg. Der blev fragtet stykgods, kul, korn, sand, passagerer og ikke mindst levende grise til Svendborg Andels-Svineslagteri. I mellemkrigstiden foregik den meste godstransport ad søvejen, og paketskipperne var havets fragtmænd. Paketterne blev gradvist afløst af lastbiler, og da øerne efterhånden blev forbundet med bilfærger og broer, gik det hårdt ud over paketsejladsen. De sidste paketbåde stoppede i 1960’erne, og sejladsen blev historie – en historie som Mjølner er et levende eksempel på.

Mjølner fungerede som fragtbåd ved skiftende ejere og hjemmehørende på bl.a. Fejø indtil den fra 1974 overgik til privat lystsejlads. Den blev skænket til Langelands Museum i 1990 af tidligere ejer Niels Poulsen. I årene frem til 1997 undergik skibet en større restaurering, og Mjølner blev sejlende igen, nu som museumsskib.

 

Fra 2019 er skibet overdraget til et nystiftet ejerlaug, Skibslauget Mjølner, der ejer og driver Mjølner med støtte fra medlemmerne.


Skibets hjemhavn er fortsat Rudkøbing.

                     

”Mjølner” sejler i sæsonen ture for laugets medlemmer, og der sejles til forskellige sejlskibsarrangementer rundt i landet.
Redigeret 2024-06-06