Logbog

  Skibslauget  Mjølner


    Paketten  Mjølner

            af Rudkøbing

                         

MJØLNER LOGBOG  2019 - 2020

2019


Fredag den 5. april  standerhejsning


April  sejlede til Bagenkop og beddingsophold


Maj  sejlede til værft i Marstal, forreste ruftag fornyet


5.- 11. juni sejlede til Træskibs Sammenslutningens pinsetræf i Holbæk


Lørdag den 29. juni sejltur til Marstal


Lørdag den 13. juli  sejltur Tåsinge rundt


Uge 30 sejlede med "Fyn Rundt"


Torsdag den 1. august sejltur til Strynø 


23.-26. august  sejlede til Korsør til "Maritime Dage"


Mandag den 7. oktober sejlede nord om Strynø til Marstal og hjem


Fredag den 11. oktober sejlede Æbleræs til Troense


Lørdag den 12. oktober sejlede til Sejlskibsbroen i Svendborg og solgte æbler

                                        sejlede derefter hjem


Søndag den 20. oktober sejlede til Svendborg


Mandag den 21. oktober sejlede til Middelfart


Tirsdag den 22. oktober sat på bedding


Tirsdag den 19. november søsat


Onsdag den 20. november sejlede til Ærøskøbing, skrue- og rorskade under                                                                                                                   havnemanøvre


Tirsdag den 17. december bugseret til Marstal af "ALI" af Rudkøbing


2020


Lørdag den 25. januar bugseret til Rudkøbing af "ALI"  af Rudkøbing


Onsdag den 29. januar vinterpresenning pålagt